خريدارم - RFQ-1264

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق سياه ضخامت٤ ظرفيت/كيفيت؛st24,dd, قيمت مناسب/٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

29 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)