چت

شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

34%
جزئیات...
سیم و سایر مفتول ها
25 آذر، 1399 3 سال پیش

خریدار شبکه مفتول

خریدار شبکه مش به ابعاد : ارتفاع2 در عرض 2/5 و با چشمه ی 7*5 و 8*6 با ضخامت 4 میل مقدار مورد نیاز .. 50 تن ۰۹۱۸۸۳۶۵۰۵۷ آقای شیرمحمدی

×