شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

36%

خریدار سیم خاردار - RFQ-1252

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار سیم خاردار با مشخصات زیر می باشیم: ۵ کیلویی ضخامت سیم 2/5 خار 5سانت مقدار مورد نیاز : ۱۰۰ تن ۰۹۱۸۸۳۶۵۰۵۷ آقای شیرمحمدی

فایلهای ضمیمه :
25 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها