خريدار - RFQ-1235

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

👈🏻👈🏻👈🏻خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٩٠ عرض١١٥ يك يا دورول ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

20 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)