شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1399 2 سال پیش

خريدار

👈🏻👈🏻👈🏻خريدار ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٩٠ عرض١١٥ يك يا دورول ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

×