خريدار خريدار - RFQ-1234

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى ابعادى فولاد مباركه ضخامت١ميل كيفيتst14,st13 09127660681مرادى

20 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)