خريدارم - RFQ-1233

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق روغنى فولاد مباركه (ابعادى) ضخامت١ميل كيفيت؛st14,13 09127660681مرادى

20 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)