خريدارم - RFQ-1224

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدار ورق فولاد غرب ضخامت١/٥ كوتاه و بلند ظرفيت/قيمت مناسب مرادى٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

18 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)