شركت فولاد ورق نامدار

مسعود رضایی

77%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
18 آذر، 1399 3 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق فولاد غرب ضخامت١/٥ كوتاه و بلند ظرفيت/قيمت مناسب مرادى٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×