شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
18 آذر، 1399 2 سال پیش

خريدارم

خريدار ورق فولاد غرب ضخامت١/٥ كوتاه و بلند ظرفيت/قيمت مناسب مرادى٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×