شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

37%

شبکه مش (میلگرد) - RFQ-1219

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار شبکه مش به ابعاد : 2 در 2 متر با چشمه ی 8*8 و 1 در 2 متر با چشمه ی 6*6 با ضخامت میلگرد 2/8 و 3/1 مقدار مورد نیاز : 100 تن ۰۹۱۸۸۳۶۵۰۵۷ آقای شیرمحمدی

16 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها