خريدارم - RFQ-1211

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

🔔🔔خريدارم خريدارم ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت ٩٠ عرض١ كيفيتst14 دورول/تهران و اصفهان ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

15 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)