خريداريم - RFQ-1207

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٣ عرض١٢٥ تهران/٢تن قيمت مناسب /خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

13 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)