خريدار - RFQ-1206

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

فولاد ورق نامدار خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٥ عرض١٢٥ تهران/٥تن ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

13 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)