خريداريم - RFQ-1205

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٣ ضخامت٥ عرض١٢٥ تهران/٥تن ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

13 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)