خريدار - RFQ-1201

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٧٠ عرض١٢٥ رول خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

12 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)