شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
12 آذر، 1399 2 سال پیش

خريدار

ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٧٠ عرض١٢٥ رول خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١

×