شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
11 آذر، 1399 2 سال پیش

خريداريم

🔔خريدار ورق فولاد مباركه ضخامت٩٠ عرض١٢٥ كيفيت؛st12 دورول/تهران و اصفهان 09127660681مرادى

×