خريدار - RFQ-1163

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

🔔🔔خريدار ورق سياه فولاد مباركه ضخامت٣ عرض١٢٥ دو رول خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

04 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)