خريدار - RFQ-1162

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

خريدارم خريدارم🔔🔔 ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٨٠ عرض١٠٠٠👈🏻👈🏻St14 رول/تهران خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

04 آذر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)