شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
04 آذر، 1399 2 سال پیش

خريدار

خريدارم خريدارم🔔🔔 ورق روغنى فولاد مباركه ضخامت٨٠ عرض١٠٠٠👈🏻👈🏻St14 رول/تهران خريدارم ٠٩١٢٧٦٦٠٦٨١مرادى

×