مهساز بنای یزد پهلوان

پهلوان نصیر

44%
جزئیات...
ورق گالوانیزه و رنگی
16 مهر، 1399 2 سال پیش

خرید ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به ضخامت 90 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 45 برگ ورق گالوانیزه به ضخامت 70 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 30 برگ ورق گالوانیزه به ضخامت 60 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 45 برگ ورق گالوانیزه به ضخامت 50 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 35 برگ شماره تماس :09131531670

×