خرید ورق گالوانیزه - RFQ-116

دسته محصولات :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق گالوانیزه به ضخامت 90 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 45 برگ ورق گالوانیزه به ضخامت 70 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 30 برگ ورق گالوانیزه به ضخامت 60 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 45 برگ ورق گالوانیزه به ضخامت 50 میکرون به ابعاد 1.25 * 2.50 به تعداد 35 برگ شماره تماس :09131531670

28 خرداد، 1398
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گالوانیزه و رنگی