چت

مهساز بنای یزد پهلوان (پهلوان نصیر) - 3783

مهساز بنای یزد پهلوان

پهلوان نصیر

44%
جزئیات...
نام شرکت :

مهساز بنای یزد پهلوان

نام مدیر عامل :

پهلوان نصیر

کد کاربری :

f24-3783

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03536273393 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

مهساز بنای یزد پهلوان یزد ساخت و ساز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

تلفن :

03536273393

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×