شركت فولاد ورق نامدار

نامدار

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
28 آبان، 1399 2 سال پیش

خريدارم

👈👈خريدارم خريدارم👉👉 ورق ۲/۵ سیاه هر عرضی مبارکه dd11 w22 st22 st24 ظرفیت 09127660681

×