فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

99%

ورق سیاه کیفیت st52 - RFQ-1122

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ورق 3*1000 کیفیت st52 باگواهی ورق 3*1250 کیفیت st52 باگواهی تلفن : 5-02177187351

26 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)