چت

فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

80%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد صنعت غدیر (اصغر حیدری) - 10674

ورق گرم (سیاه)
08 اردیبهشت، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 اردیبهشت (کد : 112654)

کویل گرم فولاد تحویل تهران 3*1250 st37 شرکت فولاد صنعت غدیر تلفن دفتر:5 _02177187351 https://t.me/fouladsanaatghadir

ورق گرم (سیاه)
04 شهریور، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 04 شهریور (کد : 73920)

کویل گرم فولاد انبار تهران 2.5*1250 st22 8*1500 st37 10*1500 st37 12*1500 st37 فروش بصورت تک رول و تناژ شرکت فولاد صنعت غدیر تلفن دفتر:5 _02177187351 https://t.me/fouladsanaatghadir

ورق گرم (سیاه)
19 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 اردیبهشت (کد : 58741)

"شرکت فولاد غدیر مدیر عامل: اصغر حیدری عرضه مستقیم و عمده انواع ورق های صنعتی و ساختمانی همراه با فاکتور رسمی"

ورق گرم (سیاه)
16 آذر، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 آذر (کد : 50254)

کویل گرم 3*1000 کیفیت st22 انبار اصفهان کویل گرم 3.3*1025 کیفیت st33 انبار اصفهان تلفن دفتر: 021-77187351 الی5

ورق روغنی (سرد)
15 آذر، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 15 آذر (کد : 50163)

کویل روغنی درجه 2 انبار تهران 0.9 عرض 915 بمقدار2400 کیلوگرم 1.17 عرض 1360 بمقدار 3440 کیلوگرم 1.6 عرض 1200 بمقدار 3270 کیلوگرم

ورق اسید شویی
30 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 30 بهمن (کد : 36988)

کویل اسیدشویی 3.3*1638کیفیت درجه 2اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 بهمن (کد : 36793)

کویل گرم6*1550کیفیت dd13اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 بهمن (کد : 36792)

کویل گرم10*1275کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 بهمن (کد : 36791)

کویل گرم5.3*1113کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق روغنی (سرد)
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 24 بهمن (کد : 36790)

کویل سرد 0.7*1545کیفیت Dc05اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
29 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 دی (کد : 35772)

کویل گرم2.6*1030کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
29 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 دی (کد : 35771)

کویل گرم4*1215کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
29 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 دی (کد : 35770)

کویل گرم8*1200کیفیت st52اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
29 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 29 دی (کد : 35769)

کویل گرم6*1150کیفیت DD13اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
28 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 دی (کد : 35721)

کویل گرم5*1250کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
28 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 دی (کد : 35720)

کویل گرم5*900کیفیت st44اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 دی (کد : 35523)

کویل گرم3*1500کیفیت درجه 2اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 دی (کد : 35516)

کویل گرم6*1300کیفیت DD13اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
25 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 25 دی (کد : 35515)

کویل گرم2.5*910کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق روغنی (سرد)
21 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 21 دی (کد : 35360)

کویل سرد2.5*1000کیفیت st14تهران 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق روغنی (سرد)
21 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 21 دی (کد : 35359)

کویل سرد1.20*1250کیفیت st37اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 دی (کد : 35328)

کویل گرم10*1250کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 دی (کد : 35327)

https://t.me/fouladsanaatghadir

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 دی (کد : 35326)

کویل گرم10*1200کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
20 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 دی (کد : 35305)

کویل گرم10*1600کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
19 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 دی (کد : 35231)

کویل گرم2.5*1018کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
19 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 19 دی (کد : 35228)

کویل گرم2.3*1255کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
15 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 دی (کد : 35124)

کویل گرم2.6*1035کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
15 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 دی (کد : 35123)

کویل گرم2*1500کیفیت st44اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

ورق گرم (سیاه)
15 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 15 دی (کد : 35122)

کویل گرم2.5*910کیفیت st33اصفهان 📞021-77187351_5 🔹 https://t.me/fouladsanaatghadir 🔹

×