چت

فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

80%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 3 سال پیش

ورق سیاه کیفیت st52

خریدار ورق 6*1500 کیفیت st52 باگواهی تلفن : 5-02177187351

×