فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

100%

ورق سیاه کیفیت st52 - RFQ-1120

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق 6*1500 کیفیت st52 باگواهی تلفن : 5-02177187351

26 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق گرم (سیاه)