فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

80%
جزئیات...
ورق روغنی (سرد)
23 خرداد، 1400 2 سال پیش

ورق روغنی

ورق روغنی از 20 صدم تا 3 میل به میزان ماهیانه بیش از 1000 تن خریداری می شود. 5 الی 77187351_021 شرکت فولاد صنعت غدیر

×