فولاد صنعت غدیر

اصغر حیدری

99%

ورق روغنی - RFQ-1113

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی از 20 صدم تا 3 میل به میزان ماهیانه بیش از 1000 تن خریداری می شود. 5 الی 77187351_021 شرکت فولاد صنعت غدیر

25 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات ورق روغنی (سرد)