شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

34%
جزئیات...
سیم و سایر مفتول ها
05 آبان، 1399 2 سال پیش

خریدار شبکه مفتول

خریدار شبکه مفتول 100 تن با چشمه ی 8*8 و چشمه ی 6.5*6.5 09188365057

×