شیر محمدی

شرکت ساختمانی دژفام

36%

خریدار شبکه مفتول - RFQ-1031

دسته محصولات :

سیم و سایر مفتول ها

خریدار شبکه مفتول 100 تن با چشمه ی 8*8 و چشمه ی 6.5*6.5 09188365057

05 آبان، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سیم و سایر مفتول ها