صنایع ذوب فلزات یعقوبی

محمد حسین یعقوبی

36%
جزئیات...
سایر فلزات
22 مهر، 1399 2 سال پیش

خریدار نیکل

نیکل خالص ریخته گری و ابکاری ۵ تن ۰۹۱۲۱۲۵۰۱۷۳

×