صنایع ذوب فلزات یعقوبی

محمد حسین یعقوبی

36%

خریدار نیکل - RFQ-1003

دسته محصولات :

سایر فلزات

نیکل خالص ریخته گری و ابکاری ۵ تن ۰۹۱۲۱۲۵۰۱۷۳

22 مهر، 1399
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات سایر فلزات