صنایع ذوب فلزات یعقوبی (محمد حسین یعقوبی) - 10036

صنایع ذوب فلزات یعقوبی

محمد حسین یعقوبی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع ذوب فلزات یعقوبی

نام مدیر عامل :

محمد حسین یعقوبی

کد کاربری :

f24-10036

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

صنایع ذوب فلزات مواد اولیه ریخته گری یعقوبی ۰۹۱۲۱۲۵۰۱۷۳

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

شمش

مشخصات:

شمش های ریخته گری

×