چت

خرید محصولات فلزی

فیلتر نتایج
عنوان
کارخانه
بازه زمانی
ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش
تولیدات و مصنوعات فلزی
16 مهر، 1399 4 سال پیش

درخواست خرید تولیدات و مصنوعات فلزی - RFQ-20965

بشکه گالوانیزه 210 لیتری برای نفت و گازوئیل

ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20932

ورق گالوانیزه نمره 3- ضخامت 3 میل - عرض 125

میلگرد
16 مهر، 1399 4 سال پیش
میلگرد
16 مهر، 1399 4 سال پیش
نبشی
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20899

ناو10 15 شاخه، ناو12 11 شاخه، ناو 18 هم وزن اروپایی ناو تبریز 65 شاخه، نبشی 8 90 شاخه

تیرآهن
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20898

لانه زنبوری 20 26 شاخه، تیر20 25 شاخه، تیر22 20 شاخه، تیر24 46 شاخه، تیر 27 6 شاخه

ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20897

8 میل 67 برگ، 10 میل 23 برگ، 12 میل 14 برگ، 15 میل 73 برگ

میلگرد
16 مهر، 1399 4 سال پیش
مواد معدنی
16 مهر، 1399 4 سال پیش
مواد معدنی
23 خرداد، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-20761

از استان کرمان یا فارس یا یزد

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق روغنی (سرد)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
میلگرد
16 مهر، 1399 4 سال پیش

درخواست خرید میلگرد - RFQ-20630

میلگرد 12 ذوب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 تیر، 1400 3 سال پیش
ورق گالوانیزه
16 مهر، 1399 4 سال پیش

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20613

ورق رنگی درجه ۲ فولاد مبارکه میخوام ضخامت ۵۰ و عرض ۱۲۵ به مقدار ۶ الی ۸تن لازم دارم . با تشکر شرکت جهان فولاد اقاپور تلفن تماس 09143504160 تلفن دفتر 0413 ...

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 4 سال پیش
فلزات غیر آهنی
16 مهر، 1399 4 سال پیش

درخواست خرید سایر فلزات - RFQ-20587

تسمه 10 st52 تسمه 10 st 52( 251 متر )

نبشی
16 مهر، 1399 4 سال پیش
×