عزیزی

نامیرا فولاد اصفهان

49%
نام :

عزیزی

نام تجاری :

نامیرا فولاد اصفهان

کد کاربری :

f24-11067

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع ورق ها

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی عزیزی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید عزیزی

مشاهده بیشتر