درخوشی - 11851

نام شرکت :

درخوشی

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11851

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

اهن اسفنجی. گندله. کنستانتره. پوسته اکسید.

دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تیکمه داش

دسته محصول :

میلگرد ساده

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تیکمه داش

دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تیکمه داش

دسته محصول :

شمش و تختال

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×