چت

سعيد افقری (اکمان صنعت شخم) - 10532

سعيد افقری

اکمان صنعت شخم

50%
جزئیات...
نام :

سعيد افقری

نام تجاری :

اکمان صنعت شخم

کد کاربری :

f24-10532

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03135670456
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید ادوات کشاورزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله آبرسانی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

تولید ادوات کشاورزی

×