نام :

سعيد افقری

نام تجاری :

اکمان صنعت شخم

کد کاربری :

f24-10532

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03135670456
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید ادوات کشاورزی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید ادوات کشاورزی

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش سعيد افقری

مشاهده بیشتر

آگهی های خرید سعيد افقری

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید