چت

سعيد افقری

اکمان صنعت شخم

50%
جزئیات...

آگهی های خرید سعيد افقری (اکمان صنعت شخم) - 10532

ورق گرم (سیاه)
27 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق کاویان

ورق کاویان 20 ابعاد 6 * 1 به میزان 6 برگ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
13 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق st ۵۲

خریدار ورق st ۵۲ ضخامت ۱۲ به میزان ۱ ظرفیت می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
21 آذر، 1400 2 سال پیش

خرید ورق st 52

خریدار ورق st 52 ضخامت های 8 و 12 از هر کدام 1 ظرفیت می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق سیاه فابریک

خریدار ورق 15 فابریک 6*1.5 میزان 8 تن

ورق گرم (سیاه)
05 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق سیاه st۵۲ مبارکه

خریدار ورق ۸ میل st۵۲ مبارکه ۱ ظرفیت فابریک یا رول

ورق گرم (سیاه)
05 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق ۸ میل st۵۲

خریدار ورق ۸ میل st۵۲ مبارکه ۱ ظرفیت فابریک یا رول

ورق گرم (سیاه)
26 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار st52 مبارکه

خریدار ورق 8 میل st52 مبارکه 1 ظرفیت فابریک یا رول

ورق گرم (سیاه)
26 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق فابریک مبارکه

خریدار ورق ۱۲ میل ۶*۱.۵ فابریک st۵۲ فولاد مبارکه میزان ۱ ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق فابریک مبارکه

خریدار ورق ۱۲ میل ۶*۱.۵ فابریک st۵۲ فولاد مبارکه میزان ۱ ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق ۱۲ میل ۶*۱.۵ فابریک st۵۲ فولاد مبارکه میزان ۱ ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
12 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق

خریدار ورق 12 میل 6*1.5 فابریک st52 فولاد مبارکه میزان 1 ظرفیت

×