چت

سعيد افقری

اکمان صنعت شخم

50%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
23 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق فابریک مبارکه

خریدار ورق ۱۲ میل ۶*۱.۵ فابریک st۵۲ فولاد مبارکه میزان ۱ ظرفیت

×