آهن کالای سپهر (زرگر زاده) - 11757

آهن کالای سپهر

زرگر زاده

44%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن کالای سپهر

نام مدیر عامل :

زرگر زاده

کد کاربری :

f24-11757

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188529601 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آهن کالا سپهر ورق سیاه تهيه و توزيع محصولات كارخانجات فولاد مباركه، فولاد اكسين، فولاد كاويان، فولاد هرمزگان 02188529601-3

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فرو آلیاژها

مشخصات:

اسلب

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

گیلان و اصفهان

×