همه محصولات قوطی و پروفیل سپری آهنی نیکان پروفیل قوطی و پروفیل استاندارد مشهد پروفیل قوطی و پروفیل ستونی آریا صنعت دلیجان قیمت پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان (آسیا) قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل قیمت پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه قیمت پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه قیمت قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل قیمت قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب قیمت قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد قیمت قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا قیمت قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان قیمت قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل کارخانه فولاد گستر حداد کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل یزد قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل موکریان قیمت قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا قیمت قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان قیمت قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده قیمت قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان قیمت قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا قیمت قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران قیمت قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز قوطی و پروفیل آریا افق پاسارگاد قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس قیمت قوطی و پروفیل آسیا قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان قیمت پروفیل ضخامت 1/5 نیکان قیمت قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل قیمت لوله و پروفیل نیکان پروفیل قیمت قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه قیمت قوطی و پروفیل فولاد هیربد زرندیه قیمت قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
قیمت پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
آخرین بروز رسانی : 30 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 60*120 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*120 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
2 پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*80 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
3 پروفیل 80*100 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*100 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
4 پروفیل 80*120 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 80*120 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
5 پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*60 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
6 پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 70*70 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
7 پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 90*90 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
8 پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*80 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
9 پروفیل 60*100 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*100 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
10 پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*50 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
11 پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*60 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
12 پروفیل 40*70 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*70 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
13 پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*80 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
14 پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 50*50 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
15 پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*40 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
16 پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*50 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
17 پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*60 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
18 پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
19 پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*40 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
20 پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*60 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
21 پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*30 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
22 پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*20 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
23 پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 20*30 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 25*25 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
25 پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*30 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
26 پروفیل 10*40 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*40 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*20 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2.5 نیکان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 10*25 - کارخانه
22,200
30 فروردین، 1400
قیمت پروفیل ضخامت 2 نیکان
آخرین بروز رسانی : 30 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 80*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*80 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
2 پروفیل 80*100 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*100 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*100 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
3 پروفیل 80*120 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 80*120 محل تحویل : کارخانه
2 6 80*120 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
4 پروفیل 90*90 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 90*90 محل تحویل : کارخانه
2 6 90*90 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
5 پروفیل 60*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*80 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
6 پروفیل 60*100 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*100 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*100 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
7 پروفیل 60*120 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*120 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*120 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
8 پروفیل 40*70 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*70 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*70 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
9 پروفیل 50*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 50*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 50*50 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
10 پروفیل 60*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*60 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
11 پروفیل 70*70 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2 6 70*70 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
12 پروفیل 30*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*60 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
13 پروفیل 40*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*40 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
14 پروفیل 40*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*50 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
15 پروفیل 40*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*60 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
16 پروفیل 40*80 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*80 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*80 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
17 پروفیل 20*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*40 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
18 پروفیل 20*60 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*60 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
19 پروفیل 30*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*30 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
20 پروفیل 30*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*40 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
21 پروفیل 30*50 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*50 محل تحویل : کارخانه
2 6 30*50 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
22 پروفیل 10*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*30 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
23 پروفیل 10*40 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*40 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*40 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
24 پروفیل 25*25 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 25*25 محل تحویل : کارخانه
2 6 25*25 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
25 پروفیل 20*20 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
26 پروفیل 20*30 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*30 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*30 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
27 پروفیل 10*20 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*20 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
28 پروفیل 10*25 ضخامت 2 نیکان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 10*25 محل تحویل : کارخانه
2 6 10*25 - کارخانه
23,200
30 فروردین، 1400
قیمت قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
آخرین بروز رسانی : 30 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
2 6 - کارخانه
24,000
30 فروردین، 1400
2 پروفیل 2.2 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 2.2 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
2.2 6 - کارخانه
22,800
30 فروردین، 1400
3 پروفیل 2.35 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 2.35 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
2.35 6 - کارخانه
21,500
22 دی، 1399
4 پروفیل 2.5 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 - کارخانه
22,500
30 فروردین، 1400
5 پروفیل 3 آریاصنعت دلیجان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 محل تحویل : کارخانه
3 6 - کارخانه
22,000
30 فروردین، 1400
قیمت قوطی و پروفیل کارخانه فولاد گستر حداد کچو
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*40*60 فولاد گستر حداد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 40*60 - کارخانه
21,900
29 فروردین، 1400
2 پروفیل 2*60*60 فولاد گستر حداد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2 6 60*60 - کارخانه
21,900
29 فروردین، 1400
3 پروفیل 2*70*70 فولاد گستر حداد
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
2 6 70*70 - کارخانه
21,900
29 فروردین، 1400
4 پروفیل 2.5*30*60 فولاد گستر حداد
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 30*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 30*60 - کارخانه
21,500
29 فروردین، 1400
5 پروفیل 2.5*40*60 فولاد گستر حداد
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*60 - کارخانه
21,500
29 فروردین، 1400
6 پروفیل 2.5*60*60 فولاد گستر حداد
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 60*60 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 60*60 - کارخانه
21,500
29 فروردین، 1400
7 پروفیل ستونی 4*135*135 فولاد گستر حداد
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 135*135 محل تحویل : کارخانه
4 6 135*135 - کارخانه
20,900
29 فروردین، 1400
قیمت لوله و پروفیل نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل ستونی 2.6*135*135 نیکان پروفیل 12 متری
ضخامت (mm) : 2.6 طول شاخه (m) : 12 ابعاد (m) : 135*135 محل تحویل : کارخانه
2.6 12 135*135 - کارخانه
21,000
29 فروردین، 1400
2 پروفیل ستونی 2.8*135*135 نیکان پروفیل 12 متری
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 12 ابعاد (m) : 135*135 محل تحویل : کارخانه
2.8 12 135*135 - کارخانه
21,000
29 فروردین، 1400
3 پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل 12 متری
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 12 ابعاد (m) : 135*135 محل تحویل : کارخانه
3 12 135*135 - کارخانه
21,000
29 فروردین، 1400
4 پروفیل ستونی 3.5*135*135 نیکان پروفیل 12 متری
ضخامت (mm) : 3.5 طول شاخه (m) : 12 ابعاد (m) : 135*135 محل تحویل : کارخانه
3.5 12 135*135 - کارخانه
21,000
29 فروردین، 1400
5 پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل 12 متری
ضخامت (mm) : 3.8 طول شاخه (m) : 12 ابعاد (m) : 135*135 محل تحویل : کارخانه
3.8 12 135*135 - کارخانه
21,000
29 فروردین، 1400
6 پروفیل ستونی 4*135*135 نیکان پروفیل 12 متری
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 12 ابعاد (m) : 135*135 محل تحویل : کارخانه
4 12 135*135 - کارخانه
21,000
29 فروردین، 1400
قیمت پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان (آسیا)
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 آبرو یکطرفه 180ضخامت 2.5 آسیا
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 180 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 180 - کارخانه
21,200
29 فروردین، 1400
2 آبرو دو طرفه 180 ضخامت 2.5 آسیا
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 180 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 180 - کارخانه
21,200
29 فروردین، 1400
3 پروفیل زد Z-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 180 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 180 - کارخانه
21,100
29 فروردین، 1400
4 پروفیل سی C-180 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 180 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 180 - کارخانه
21,100
29 فروردین، 1400
5 پروفیل زد Z-200 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 200 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 200 - کارخانه
21,120
29 فروردین، 1400
6 پروفیل زد Z-220 ضخامت 2.5 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 220 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 220 - کارخانه
21,120
29 فروردین، 1400
7 پروفیل زد Z-180 ضخامت 2 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 180 محل تحویل : کارخانه
2 6 180 - کارخانه
20,000
18 اسفند، 1399
8 پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 180 محل تحویل : کارخانه
3 6 180 - کارخانه
21,100
29 فروردین، 1400
9 پروفیل زد Z-200 ضخامت 2 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 200 محل تحویل : کارخانه
2 6 200 - کارخانه
-
10 پروفیل زد Z-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 200 محل تحویل : کارخانه
3 6 200 - کارخانه
21,120
29 فروردین، 1400
11 پروفیل سی C-200 ضخامت 3 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 200 محل تحویل : کارخانه
3 6 200 - کارخانه
21,120
29 فروردین، 1400
12 پروفیل زد Z-220 ضخامت 2 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 220 محل تحویل : کارخانه
2 6 220 - کارخانه
-
13 پروفیل زد Z-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 220 محل تحویل : کارخانه
3 6 220 - کارخانه
21,120
29 فروردین، 1400
14 پروفیل سی C-220 ضخامت 3 پروفیل آسیا
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 220 محل تحویل : کارخانه
3 6 220 - کارخانه
21,120
29 فروردین، 1400
15 آبرو دو طرفه 180 ضخامت 3 آسیا
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 180 محل تحویل : کارخانه
3 6 180 - کارخانه
21,200
29 فروردین، 1400
قیمت پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,700
29 فروردین، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,700
29 فروردین، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,700
29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,600
29 فروردین، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,600
29 فروردین، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,600
29 فروردین، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
23,500
29 فروردین، 1400
قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
22,400
29 فروردین، 1400
2 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
22,400
29 فروردین، 1400
3 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
22,400
29 فروردین، 1400
4 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2 57 6 فابریک - کارخانه
22,400
29 فروردین، 1400
5 پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
21,400
29 فروردین، 1400
6 پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
21,400
29 فروردین، 1400
7 پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
21,400
29 فروردین، 1400
8 پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 وزن شاخه (kg) : 57 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : فابریک محل تحویل : کارخانه
2.5 57 6 فابریک - کارخانه
21,400
29 فروردین، 1400
قیمت قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 29 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) ابعاد (m) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 پروفیل 2*20*20 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 20*20 محل تحویل : کارخانه
2 6 20*20 - کارخانه
23,700
29 فروردین، 1400
2 پروفیل 2.5*40*40 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 40*40 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 40*40 - کارخانه
22,100
29 فروردین، 1400
3 پروفیل 3*70*70 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 70*70 محل تحویل : کارخانه
3 6 70*70 - کارخانه
22,100
29 فروردین، 1400
4 پروفیل 4*100*100 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 100*100 محل تحویل : کارخانه
4 6 100*100 - کارخانه
22,100
29 فروردین، 1400
5 پروفیل 4*120*120 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 ابعاد (m) : 120*120 محل تحویل : کارخانه
4 6 120*120 - کارخانه
22,100
29 فروردین، 1400