چت

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm) : 0.5 ابعاد (m) : عرض 1.25 رنگ : قرمز حالت : رول

شركت برج پوشش آپادانا

امتیاز کاربر : %80

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
52,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %72

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
53,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

کویر آهن نصف جهان(رکنی)

امتیاز کاربر : %88

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 ماه پیش
51,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %85

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
52,470 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %92

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
50,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
57,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %63

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
55,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین فولاد شهریاری

امتیاز کاربر : %55

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %76

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
55,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %60

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
59,296 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %66

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
53,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %66

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
57,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %60

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
54,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %92

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
52,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
57,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
54,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
59,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پارس فولاد لنجان

امتیاز کاربر : %80

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
56,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
58,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل . پترو سازه ساحل

امتیاز کاربر : %73

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
59,504 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرسام پولاد البرز

امتیاز کاربر : %71

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولادخاورمیانه

امتیاز کاربر : %53

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
51,468 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد آهن اسپادنا

امتیاز کاربر : %80

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
35,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
32,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %71

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
31,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %76

ورق گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
32,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×