چت

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

نبشی شکفته مشهد
ابعاد (mm) : 40*40 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 4
از 29,000 تا 29,000 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

4 روز پیش
29,000 تومان

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

2 هفته پیش
30,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

2 هفته پیش
28,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

2 هفته پیش
25,920 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

1 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشاوران آهن لوتوس آرتا

امتیاز کاربر : %62

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

1 ماه پیش
28,449 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
25,870 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علی غفاری

امتیاز کاربر : %80

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
27,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
25,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

5 ماه پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %63

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

5 ماه پیش
25,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

طاها حدید مهرگان

امتیاز کاربر : %49

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
22,440 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
25,360 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
25,060 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
24,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
24,999 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
25,288 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
25,640 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
22,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %61

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
24,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
24,510 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
25,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
25,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهراد آهن (سام گستر دقیق)

امتیاز کاربر : %73

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,940 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,560 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,501 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,150 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,650 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن لند

امتیاز کاربر : %83

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×