چت

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

نبشی شکفته مشهد
ابعاد (mm) : 30*30 طول شاخه (m) : 6 ضخامت : 3
از 29,500 تا 29,500 تومان

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

4 روز پیش
29,500 تومان

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

2 هفته پیش
31,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

2 هفته پیش
26,910 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ثامن تجارت

امتیاز کاربر : %46

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

1 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
27,070 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

علی غفاری

امتیاز کاربر : %80

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
27,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

2 ماه پیش
28,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

طاها حدید مهرگان

امتیاز کاربر : %49

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
25,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
22,550 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

همراه فلز آسیا

امتیاز کاربر : %88

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

6 ماه پیش
25,380 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
25,101 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
24,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
24,950 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

7 ماه پیش
24,999 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
26,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
24,852 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
25,210 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

8 ماه پیش
26,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

9 ماه پیش
26,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
24,910 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

طاها حدید مهرگان

امتیاز کاربر : %49

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
25,510 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
27,501 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تهران آهن

امتیاز کاربر : %63

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
9 ماه پیش
26,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
26,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تاجران پولاد افلاک

امتیاز کاربر : %53

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
10 ماه پیش
24,310 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آداک فلز خاورمیانه

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
29,780 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %89

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
11 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد آتا

امتیاز کاربر : %78

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
17,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

راتین فولاد صدرا

امتیاز کاربر : %72

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

شاخه
2 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

رابین فلز برنا

امتیاز کاربر : %76

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
16,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 6 متری

کیلوگرم
2 سال پیش
15,229 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×