چت

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 6 ابعاد (m) : عرض 1.25 حالت : رول

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن راشا

امتیاز کاربر : %61

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

3 هفته پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
45,872 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل . پترو سازه ساحل

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
36,970 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
44,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد کبیر

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

6 ماه پیش
39,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,136 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن یک دو سه

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
33,850 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
32,520 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

8 ماه پیش
33,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
30,505 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل . پترو سازه ساحل

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
32,504 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
33,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

12 ماه پیش
31,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %88

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

1 سال پیش
28,991 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سوله خاوران شرق حدید

امتیاز کاربر : %62

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
24,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 6 عرض 1.25 فولاد مبارکه

2 سال پیش
23,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×