چت

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm) : 2.5 ابعاد (m) : عرض 1.5 حالت : رول
از 43,000 تا 43,000 تومان

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

24 ساعت پیش
43,000 تومان

آهن راشا

امتیاز کاربر : %64

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

2 روز پیش
قیمت با تماس

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

5 روز پیش
قیمت با تماس

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

1 ماه پیش
49,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

پویان آلیاژ اعتماد

امتیاز کاربر : %63

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن بازار

امتیاز کاربر : %70

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %81

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

7 ماه پیش
36,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
32,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آراد فولاد آذربایجان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

9 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سازه چهل ستون

امتیاز کاربر : %57

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فرداد فولاد خراسان

امتیاز کاربر : %50

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
35,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مشهد فولاد توس

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

10 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

11 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

برنا پیشداد سپهر اریا

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

1 سال پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

1 سال پیش
31,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %92

ورق سیاه 2.5 عرض 1.50 فولاد مبارکه

2 سال پیش
18,899 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×