استفاده از بازیافت به منظور پوشش نیازهای ضروری به مواد معدنی کافی نیست

اخطارهای کارشناسان نشان می‌دهد که در سال‌های آینده، تقاضای فزاینده برای مواد معدنی حیاتی پیش‌بینی می‌شود. در این زمینه، تأمین نیازها به عرضه موجود وابسته نیست، مگر اینکه راهکارهای جایگزین برای تأمین فلزات حیاتی اجرا شود.

استفاده از بازیافت به منظور پوشش نیازهای ضروری به مواد معدنی کافی نیست

ب گزارش فولاد 24 به نقل از فولاد ایران؛  توجه به انتقال به سمت انرژی های سبز در سطح جهان می تواند منجر به تخلیه سریع ذخایر و حتی کوتاه شدن عمر معادن شود که بر ساختار هزینه‌ها فشار وارد می‌کند و بر ریسک تجاری شرکت های معدنی تأثیر می‌گذارد. کارشناسان معتقدند، یکی از راه‌های کاهش این اثرات، ایجاد نوآوری‌هایی است که عملیات استخراج را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهان افزایش دهد.

یکی از گزینه های موجود در حال حاضر استخراج فلزات حیاتی از محصولات استفاده شده و زباله های الکترونیکی و همچنین از باطله های معادن است. بازیافت می تواند مسیری پایدار برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده این مواد معدنی ارائه دهد و اتکای بازارهای جهانی به استخراج از معادن را کاهش دهد.


طی 20 سال گذشته، ما شاهد موفقیت چشمگیر فن‌آوری‌های پیشرفته در صنعت باتری بوده‌ایم که عملکرد آن را بهبود بخشیده و انتقال به سمت منابع انرژی پایدار را ممکن ساخته است. این یک دستاورد بزرگ است، اما ما همچنین باید از اثرات زیست محیطی استخراج موادی که این فناوری ها را ممکن می‌سازد، آگاه باشیم.

آژانس بین‌المللی انرژی  پیش‌بینی کرده که تقاضا برای اکثر مواد معدنی ضروری برای انتقال به سمت انرژی پاک طی یک دهه و نیم آینده چهار تا شش برابر افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، تا سال 2040، تقاضا برای گرافیت 25 برابر و تقاضا برای لیتیوم تا 42 برابر افزایش خواهد یافت.

آژانس بین المللی انرژی همچنین تخمین زده که تا سال 2040، مس، لیتیوم، نیکل و کبالت بازیافت شده از باتری های مصرف شده می تواند فقط 10 درصد نیاز دنیا به این مواد معدنی را تامین کند.

×