چت

کاهش تولید میلگرد در چین

تولید میلگرد در چین در بازه زمانی ژانویه تا مارس 2024 نسبت به سال گذشته با یک کاهش 9.5 درصدی مواجه بوده و به میزان 50.15 میلیون تن رسیده است

کاهش تولید میلگرد در چین

تولید میلگرد در چین در بازه زمانی ژانویه تا مارس سال جاری نسبت به سال گذشته با یک کاهش 9.5 درصدی مواجه بوده و به میزان 50.15 میلیون تن رسیده است. از سوی دیگر، تولید مفتول نیز با یک کاهش 4.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 32.44 میلیون تن رسیده است.

در ماه مارس خود، میزان تولید میلگرد نسبت به سال قبل با یک کاهش 22.5 درصدی مواجه بوده و به میزان 17.787 میلیون تن رسیده است. همچنین، تولید مفتول در همین ماه نیز با یک کاهش 12 درصدی نسبت به سال گذشته به 11.36 میلیون تن رسیده است.

این افت‌ها  نشان‌ دهنده نوسانات در بازار فولاد چین باشد که به عواملی مانند تغییرات در تقاضا، توقف یا کاهش فعالیت‌های صنعتی، یا تغییرات در سیاست‌های دولت برای مدیریت تولید و صادرات فولاد برمی‌گردد.

دیدگاه ها
×