اخبار لحظه ای

سبد میلگرد فولاد بافق در بورس کالا با قیمت رقابتی 143.379 ريال معامله شد.

عرضه 1.100 تن سبد میلگرد فولاد بافق  در بورس کالا در نهایت با 1.100 تن تقاضا و با قیمت رقابتی 143.379 ريال و 6.6 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

تیرآهن ذوب آهن در بورس با قیمت رقابتی میانگین 147.267 ريال معامله شد.

عرضه 3.220 تن سبد تیرآهن ذوب آهن در بورس کالا در نهایت با تقاضای 3.220  تنی با قیمت رقابتی میانگین 147.267 ريال و 1.23 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

میلگرد فولاد صنعت بناب در بورس با قیمت میانگین 142.741 ريال معامله شد.

عرضه 3.608 تن سبد میلگرد فولاد صنعت بناب در بورس کالا در نهایت با تقاضای3.608  تنی و با قیمت میانگین 142.741 ريال و 6.12 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

میلگرد فولاد خراسان در بورس با قیمت رقابتی میانگین 141.321 ريال معامله شد

عرضه 15.004 تن سبد میلگرد مجتمع فولاد خراسان در بورس کالا در نهایت با تقاضای 15.004 تنی و با قیمت رقابتی میانگین 141.321 ريال و 0.58درصد تغییر نرخ نسبت به  نرخ پایه معامله شد

میلگرد فولاد فراب کویر در بورس با قیمت میانگین 142.659 ريال معامله شد.

عرضه 440 تن سبد میلگرد فولاد سپید فراب کویر در بورس کالا در نهایت  با تقاضای 440 تنی و با قیمت میانگین 142.659 ريال و 5.41 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

میلگرد روهینا جنوب در بورسبا قیمت رقابتی میانگین 144.954 ريال معامله شد.

عرضه 3.300 تن سبد میلگرد فولاد روهینا جنوب در بورس کالا با تقاضای 3.300 تنی و با قیمت رقابتی میانگین 144.954 ريال و 7.77 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

عرضه 4.008 تن سبد میلگرد گروه ملی در بورس با تقاضای 24 تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه 4.008 تن سبد میلگرد گروه ملی در بورس کالا در نهایت با تقاضای 24 تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

سبد میلگرد ذوب آهن(IMEX-1583-00) در بورس با قیمت میانگین 141.134 ريال معامله شد.

عرضه 4.500 تن سبد میلگرد ذوب آهن(IMEX-1583-00) در بورس کالا در نهایت با تقاضای 4.500 تنی مواجه و با قیمت رقابتی میانگین 141.134 ريال و 1.15 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

میلگرد صنایع نورد فولاد گلستان در بورس با قیمت رقابتی میانگین 137.559 ريال معامله شد

عرضه 1.320 تن میلگرد صنایع نورد فولاد گلستان در بورس کالا در نهایت با تقاضای1.320  تنی و با قیمت رقابتی میانگین 137.559 ريال و 2.27 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن (IMEX-1589-00 )در بورس با تقاضای 700 تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه 1.400 تن سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن (IMEX-1589-00 )در بورس کالا در نهایت با تقاضای 700 تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

میلگرد نورد فولاد گلستان در بورس با قیمت رقابتی میانگین 140.559 ريال معامله شد.

عرضه 2.706 تن سبد میلگرد صنایع نورد فولاد گلستان در بورس کالا در نهایت با تقاضای  2.706 تنی مواجه و با قیمت رقابتی میانگین 140.559 ريال و 4.5 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

عرضه 3.225 تنی سبد میلگرد ذوب آهن در بورس با تقاضای 3.000 تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه 3.225 تنی سبد میلگرد ذوب آهن در بورس کالا در نهایت با تقاضای 3.000 تنی و روی نرخ پایه معامله شد.

میلگرد مخلوط فولاد کاوه ارونددر بورس با قیمت میانگین 142.596 ريال معامله شد.

عرضه 2.002 تن سبد میلگرد مخلوط فولاد کاوه ارونددر بورس کالا در نهایت با تقاضای 2.002 تنی  و با قیمت میانگین 142.596 ريال و 6.02 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

سبد میلگرد مخلوط آهن و فولاد سرمد ابرکوه در بورس با قیمت رقابتی 144.619 ريال معامله شد.

عرضه 8.778 تن سبد میلگرد مخلوط آهن و فولاد سرمد ابرکوه در بورس کالا در نهایت با 8.778 تن تقاضا و با قیمت میانگین رقابتی 144.619 ريال و 4.11 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

سبد میلگرد مخلوط فولاد آتیه در بورس کالا در نهایت با قیمت رقابتی میانگین 143.511ريال معامله شد.

عرضه 2.508 تن سبد میلگرد مخلوط فولاد آتیه خاورمیانه در بورس کالا در نهایت با تقاضای 2.508  تنی و قیمت رقابتی میانگین 143.511ريال و 6.7 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.

عرضه ۲،۰۰۲ تن میلگرد قائم رازی در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۶۶ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.

عرضه ۲،۰۰۲ تن میلگرد قائم رازی در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۶۶ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.

عرضه ۴،۴۰۰ تن میلگرد ابهر در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۲۲۰ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.

عرضه ۴،۴۰۰ تن میلگرد ابهر در بورس کالا در نهایت با تقاضای ۲۲۰ تنی روی نرخ پایه مچ و معامله شد.

عرضه 400 تن شمش بلوم پرتو صنعت شرق در بورس کالا روی نرخ پایه معامله شد.

عرضه  400 تن شمش بلوم پرتو صنعت شرق در بورس کالا روی نرخ پایه معامله شد.

قیمت دلار و یورو اعلام شد /نرخ ارز صرافی ملی امروز چهارشنبه 28 مهر 1400.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا  ۲۶,۲۰۹ تومان و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶,۷۳۸ تومان اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳

مازاد عرضه در بازار فولاد داخلی

به مبحث تولید و تقاضای فولاد در بازار داخلی کشور بازگردیم. در سال‌های اخیر محدودیت صادراتی شرکت‌های فولادی به این صورت بود که شرکت‌ها ملزم به عرضه حجم مشخصی از محصولات خود در بورس کالا بودند و در صورت رعایت این حجم می‌توانستند مابقی محصول خود را صادر کنند. در چند ماه اخیر، با توجه به بحران ارزی، کاهش ساخت‌و ساز در کشور و رکود مسکن، تصمیم‌ گرفته شد تا برای ۳ ماه محدودیت‌های صادراتی شرکت‌ها لغو شود. حالا دولت جدید در آغاز کار خود، بعد از آن همه تاکید بر پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری به مرحله بحث‌برانگیز وزارت صمت سال 97 بازگشته است.

تنها تفاوت آن است که قیمت پایه این محصولات بنا به دستورالعمل قبلی ۸۰ درصد قیمت CIS‌ با تسعیر ارز نیماست و در صورتی که بیش از ۵۰ درصد حجم عرضه معامله نشود قیمت پایه جلسه بعد ۵ درصد دیگر کاهش می‌یابد. از طرفی خریداران محدود و مشخص هستند؛ بنابراین حجم تقاضا قابلیت کنترل دارد. در حالت عادی نیز عرضه بیش از تقاضاست. بنابراین بعید نیست که تا چند جلسه عرضه اول، معاملات در سطوح قیمت پایه انجام شود و حجم معاملات محدود باشد. حتی همان تخفیف ۲۰ درصدی به اندازه کافی برای وسوسه افراد کافی است.

در این میان به زودی نقطه‌ای خواهیم رسید که استفاده تولیدی از فولاد دیگر منطقی نخواهد بود. خواب سرمایه، سایر هزینه‌ها، دردسرهای تولید و ... سبب خواهد شد تا دلالی به مراتب توجیه بیشتری داشته باشد./بورسیون

چرا دولت در پی ارزان کردن فولاد است؟

اگر خوشبین باشیم (که تجربه نشان داده این خوشبینی معادل چشم‌پوشی بر واقعیات است) احتمالا این تصمیم با تلاش دولت برای تولید ۴ میلیون مسکن بی‌ارتباط نیست و احتمالا مجموعه دولت در تلاش است تا بهای تمام شده مسکن‌های تولیدی را تا حدودی کاهش دهد. با این حال بد نیست مروری بر کیفیت مسکن‌های مهر ساخته شده در دولت آقای احمدی‌نژاد داشته باشیم. بعد از آن نیاز به یادآوری است که طی این سال‌ها جامعه چه بحران‌هایی را پشت سر گذاشته و سرمایه اعتماد عمومی به هیچ وجه شبیه گذشته پشتیبان دولت‌ها نیست.

حال در این شرایط، با وعده رفع بخشی از نیاز جامعه به مسکن، دولت روی اعتماد مردم سرمایه‌گذاری می‌کند و از مردم می‌خواهد تا از قسمت مهمی از منافع شخصی و عمومی‌شان چشم‌پوشی کنند؛‌ به مجموعه دولت و پیمانکاران آن اعتماد کامل داشته باشند تا در نهایت طعم این اعتماد را بچشند. لازم به یادآوری است که دولت‌های قبلی از روزنه همین اعتماد بارهای سنگینی را بر جامعه تحمیل کرده‌اند. آیا لازم نیست پیش از این که دولت چنین انتظار بزرگی از مردم داشته باشد نشان دهد که شایستگی این اعتماد را دارد؟

اگر دولت می‌خواهد که مردم و سهامداران، دارایی خود را ارزان‌تر به دولت یا دیگران تقدیم کنند، بهتر نیست که ابتدا پاک‌دستی خود را ثابت کند؟ برای این کار دولت سیزدهم زمینه‌ای بسیار مساعد در پیش دارد. از فاجعه‌ای به نام صنعت خودرو گرفته، تا ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیر رایگان، ناشفافی حساب و دارایی مسئولان دولتی و نمایندگان و نهایتا جلسات غیرعلنی و رای‌های پنهانی مجلسی‌ها و بسیاری موارد دیگر، فرصت مهیاست تا دولت نشان دهد با مجاری رانت‌زایی مشکل دارد و قابل‌اعتماد است.

آیا وضعیت صنایعی مانند خودروسازی که در اختیار کامل دولت است شایسته رسیدگی فوری‌تر نیست؟ مساله قیر تهاتری و رایگان که ارزش آن به چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد چطور؟ اما شاید بهتر است دولت به جای برنامه خانه‌سازی به فکر اعتمادسازی باشد. چه بسا نتایج این فرآیند به مراتب بهتر و امیدوارکننده‌تر باشد./بورسیون

بیت کوین با رسیدن به قله 64 هزار دلار، رکورد قبلی خود که 6 ماه گذشته زده بود، را بار دیگر شکست. 

 بیت کوین رکورد جدید زد 

 

سیرجان حدید جنوب نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را  ثابت اعلام کرد.

کارخانه  سیرجان حدید جنوب نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را  ثابت اعلام کرد.

راد همدان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

کارخانه  راد همدان نسبت به آخرین اعلام رسمی؛ قیمت امروز محصولات اعلامی خود را ثابت اعلام کرد.

 

 

 

قیمت قراضه فولاد چین افزایش بیشتری یافت؛ موجودی روند کاهشی به خود گرفت.

 بازار داخلی قراضه فولاد چین برای دومین هفته متوالی در 8 تا 15 اکتبر افزایشی شد و شاخص قیمت قراضه فولادی با 69.4 یوان معادل 10.8 دلار رشد هفتگی به 3791.6 یوان در هر تن رسید که این عدد شامل 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد.

 ناظران بازار این افزایش جزئی را عمدتا به دسترسی نسبتا کم به قراضه و تقاضای شدید از سوی کارخانه های فولادی که به طور پیوسته جایگزین موجودی محدودشان می شود نسبت داده اند.

از 14 اکتبر موجودی قراضه فولادی در 61 کارخانه کوره بلند چین BF و کوره قوس الکتریکی EAF که توسط Mysteel تحت نظارت و رصد قرار گرفته اند، برای سومین هفته  کاهش یافته و با 30 هزار و 200 تن یا 1.2 درصد کاهش هفتگی دیگر به 2.57 میلیون تن رسید.

این حجم از موجودی کمترین میزان در یک سال اخیر می باشد.

مصرف روزانه قراضه فولادی در میان این کارخانه های نمونه گیری شده در رقم 2904 تن در روز ثابت باقی مانده است.جعفری طهرانی

 بازار بی‌رمق فولاد/ کاهش اندک قیمت شمش

شمش فولاد در معاملات روز سه‌شنبه ۲۷مهرماه، کاهش اندک قیمت را تجربه کرد. به گفته فعالان، بازار فولاد به‌دلیل کاهش تقاضا از رونق بسیار اندکی برخوردار است./دنیای اقتصاد

نوسان ادامه‌دار قیمت سنگ آهن در بورس سنگاپور.

 با اینکه دیروز قیمت سنگ آهن کمی رشد داشت، امروز باز هم کمی رو به کاهش رفت و معامله‌کنندگان در بورس سنگاپور از قیمت‌ها کاستند.

سنگ آهن 62 درصد سی‌اف‌آر چین تحویل ماه نوامبر در معاملات آتی بورس سنگاپور تا این لحظه با قیمت 123 دلار و 10 سنت در حال معامله شدن است.

تکذیب اعلام قیمت‌های جدید خودرو!

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر منتشر شده به نقل از خود را مبنی بر «اعلام قیمت‌های جدید خودرو به زودی» را تکذیب کرد.

صالحی‌نیا: براساس روال معمول، متولی اعلام قیمت خودروها، شورای رقابت است و ما در این باره مسئولیتی نداریم.  _تسنیم

عرضه انواع محصولات فولادی در بورس کالا در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸.

بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز قرار است در مجموع ۱۰۳،۳۰۹ تن انواع میلگرد آجدار شاخه با نرخ میانگین موزون ۱۳۸،۰۹۹ریال ( حدود ۱۵،۰۵۵ تومان +vat )؛ حدود کیلویی ۲۵۰ تومان پایین تر از میانگین وزنی نرخ پایه عرضه قبلی؛ در بورس کالا عرضه شود.

افت ۵۱۴واحدی نماگر بورس در ۱۰دقیقه آغازین معاملات امروز.

شاخص کل بورس تهران در این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۸هزار واحد قرار گرفته است.

نمادهای اخابر، پکرمان و وملی بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی، فولاد و شبندر بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

آغاز نام‌‌‌‌‎نویسی مسکن حمایتی از امروز.

 

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:با راه‌‌‌‌‎اندازی سامانه ثمن، نام‌‌‌‌‎نویسی متقاضیان مسکن از امروز آغاز می‌‌‌‌‎شود.از افراد فاقد مسکن و دارای فرم «ج» تقاضا داریم حتما در سامانه ثمن ثبت نام کنند.تصمیم ما بر این است که کار را با ساخت ۲ میلیون مسکن آغاز کنیم که در مدت چهار سال به چهار میلیون واحد برسد.زمین‌‌‌‌‎های مورد نیاز برای این کار در شهرهای مختلف شناسایی شده و اقدامات لازم در حال انجام است.
 

همکاری گسترده معدنی «وغدیر» با ایمیدرو.

 شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، در حوزه اکتشافات معدنی و اخذ پهنه‌های جدید با ایمیدرو در تعامل است. این شرکت که برنامه توسعه و قوت‌دهی هلدینگ معدن و صنایع معدنی خود را در دستور کار دارد، در چند شرکت و پروژه با ایمیدرو شریک استراتژیک محسوب می‌شود. از جمله می‌توان به مجتمع آلومینیوم جنوب، فولاد غدیر نیریز و فولاد آلیاژی در این زمینه اشاره کرد.

 

تیغ دو دم بحران انرژی در بازار فولاد.

 بهای شمش و محصولات فولادی ساختمانی در اغلب بازارهای مختلف دنیا از جمله بازارهای صادراتی CIS یا بازارهای صادراتی چین رو به افزایش گذاشته است. بحران انرژی با محدودیت در تولید و عرضه و افزایش هزینه تولید، مهم‌ترین عامل رشد قیمتی در بازارهای مختلف بود. در عین حال با نزدیک شدن به زمان المپیک زمستانی بر محدودیت‌های تولید فولاد در چین افزوده می‌شود که این موضوع نیز از این رشد قیمتی حمایت می‌کند. در این شرایط کاهش رشد شتابان اقتصاد چین و بحران در بخش مسکن این کشور، دو سیگنال مهمی هستند که می‌توانند در میان‌مدت بازار فولاد را دچار التهابی جدید کنند و با تضعیف تقاضا به افت قیمتی در این بازار منجر شوند.

سلام صبح بخیر با ما همراه باشید با جدیدترین اخبار لحظه ای 28 مهر ماه1400.

سلام صبح بخیر با ما همراه باشید با جدیدترین اخبار لحظه ای 28 مهر ماه1400.

شنیده های بازار سرمایه و فولاد امروز سه شنبه 27 مهرماه 1400.

امروز در بورس کالا شاهد عرضه:  شمش بلوم، تختال ، ورق گالوانیزه،ورق گرم و ورق سرد بر روی تابلوی معاملات بودیم ، که در نهایت عرضه شمش بلوم با نرخ 13093 تومان معامله گردید.  عرضه تختال خوزستان نیز با نرخ پایه 15500 تومان به فروش رسید. عرضه ورق گالوانیزه نیز  با نرخ 27335 تومان معامله شد.  عرضه های ورق سرد و گرم فولادغرب و لوله اهواز نیز  به علت نبود تقاضا معامله نگردید.  
 رشد 12 هزار واحدی شاخص بورس:شاخص کل بورس امروز با رشد 12 هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و 449 هزار واحد رسید . دلار نیز  امروز در بازار ازاد با عدد 27480 تومان به فروش رسید.  

قیمت ها بر روی نردبان افزایش در بازار آهن و فولاد :  امروز در بازار ازاد فولاد شاهد  تمایل مبادی فروش به افزایش قیمتها بودیم که از عوامل تاثیر گذار امروز بازار میتوان به نرخ شمش اشاره کرد بطوریکه بازار همچنان در شرایط رکود به سر می برد و سمت تقاضای مصرفی نیز همچنان ضعیف است، در نهایت  امروز: 

در بازار #نبشی و #ناودانی اکثر مبادی با ثبات قیمت همراه بود. 

در حوزه #میلگرد اکثر مبادی با افزایش 100 تا 200 تومان همراه بود. 

در حوزه #قوطی و #پروفیل برخی مبادی ثابت و برخی با افزایش 200 تا 500 تومان همراه بود. 

 در بازار #تیر_اهن  شاهد افزایش 100 تا 200 تومانی قیمتها بودیم. 

قیمت انواع سکه و طلا در بازارهای روز سه‌شنبه 27 مهر 1400.

قیمت سکه و طلا در نیمه‌ی روز

 در معاملات صبح روز ‌سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه، قیمت سکه در نیمه روز 11 میلیون و 750 هزار تومان ثبت شد که نسبت به قیمت بسته شده روز دوشنبه 90 هزار تومان افزایش یافته است.

امروز نیم سکه با رشد 30 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت 5 میلیون و 960 هزار تومان معامله شد.

ربع سکه نیز 15 هزار تومان رشد کرد و به قیمت 3 میلیون و 485 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی 5 هزار تومان افزایش یافت و 2 میلیون و 180  هزار تومان شد.

همچنین امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش 9 هزار و 600 تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت یک میلیون و 146 هزار و 200 تومان رسید.
 

امروز قیمت دلار در بازار آزاد با رشد ۲۰۰تومانی نسبت به دیروز به ۲۷۴۰۰تومان رسید.

دلار آزاد به ۲۷۴۰۰تومان رسید

امروز قیمت دلار در بازار آزاد با رشد ۲۰۰تومانی نسبت به دیروز به ۲۷۴۰۰تومان رسید.

یورو ۲۵۰تومان نسبت به دیروز گران شد و قیمت آن به ۳۱۸۰۰تومان افزایش یافت.

در صرافی‌ها قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا ۲۶۷۵۰ و خرید آن ۲۶۳۵۰تومان اعلام شد.

قیمت فروش یورو هم در این بازار ۳۰۷۵۰تومان و خرید آن ۳۰۲۵۰تومان است./اقتصادآنلاین

بازهم افزایش قیمت بازار دریای سیاه / اینبار ۵ تا ۱۰ دلار به ازای هر تن.

شمش صادراتی CIS فوب دریاه سیاه در تازه‌ترین گزارش پلتس با ۱۰ دلار افزایش به ۶۵۵ دلار/تن رسید؛ میلگرد صادراتی ترکیه هم با ۵ دلار/تن افزایش رقم ۷۳۰ دلاری را تصاحب کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: شرایط واردات خودرو فراهم نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفتی با موضوع واردات خودرو اعلام نکرد، اما گفت باید شرایط آن فراهم شود که در حال حاضر فراهم نیست.

شمش بلوم جهان فولاد سیرجان در بورس با قیمت رقابتی میانگین 130.747 ريال معامله شد.

عرضه 7.000  تنی شمش بلوم جهان فولاد سیرجان در بورس کالا با 7000 تن تقاضا مواجه شد و در نهایت با قیمت رقابتی میانگین 130.747 ريال و 4.17 درصد تغییر نرخ نسبت به نرخ پایه معامله شد.