چت
کد کاربری :

f24-16525

تاریخ عضویت :

23 مهر، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

میلگرد نبشی

کد کاربری :

f24-15439

تاریخ عضویت :

23 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

ورق گرم (سیاه) ورق گرم (سیاه) ورق گرم (سیاه) ورق گرم (سیاه) ورق گرم (سیاه) ناودانی ...

خدمات بازرگانی :

تیرآهن تیرآهن هاش ورق گرم (سیاه) ورق گالوانیزه نبشی پروفیل

کد کاربری :

f24-13944

تاریخ عضویت :

01 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ورق گرم (سیاه) ناودانی نبشی

کد کاربری :

f24-13323

تاریخ عضویت :

17 اسفند، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد نبشی لوله گاز رسانی پروفیل

کد کاربری :

f24-12258

تاریخ عضویت :

07 شهریور، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی میلگرد تیرآهن

کد کاربری :

f24-11354

تاریخ عضویت :

19 اسفند، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

يزد - يزد

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها تیرآهن پروفیل میلگرد نبشی ورق گرم (سیاه) ...

کد کاربری :

f24-10796

تاریخ عضویت :

08 آذر، 1399

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

هرمزگان - بندرعباس

خدمات بازرگانی :

سیم و سایر مفتول ها پروفیل میلگرد ورق گرم (سیاه) نبشی تیرآهن ...

کد کاربری :

f24-4928

تاریخ عضویت :

10 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

میلگرد تیرآهن نبشی ناودانی تیرآهن هاش لوله مانیسمان

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی ورق گرم (سیاه) میلگرد ورق گالوانیزه تیرآهن

کد کاربری :

f24-1663

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ورق رنگی ورق گالوانیزه تیرآهن میلگرد ...

کد کاربری :

f24-1628

تاریخ عضویت :

01 اسفند، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

لوله مانیسمان نبشی ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-16897

تاریخ عضویت :

08 آذر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل انواع توری پروفیل تیرآهن تیرآهن هاش سایر لوله ها ...

کد کاربری :

f24-15905

تاریخ عضویت :

01 مرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان شرقي - تبريز

کارخانه :

میلگرد شمش و تختال نبشی

خدمات بازرگانی :

فرو آلیاژها سایر شمش و تختال نبشی میلگرد

کد کاربری :

f24-15830

تاریخ عضویت :

21 تیر، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

ناودانی نبشی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) ناودانی نبشی

کد کاربری :

f24-13954

تاریخ عضویت :

02 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

تیرآهن تیرآهن لانه زنبوری قوطی ستونی میلگرد ناودانی نبشی

کد کاربری :

f24-12811

تاریخ عضویت :

22 آذر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

خراسان رضوئ - مشهد

کارخانه :

پروفیل ورق گالوانیزه نبشی ناودانی ورق اسید شویی پروفیل z (زد) ...

خدمات بازرگانی :

انواع توری میلگرد ورق گرم (سیاه) پروفیل لوله آبرسانی

کد کاربری :

f24-11255

تاریخ عضویت :

28 بهمن، 1399

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

فلزات آلیاژی نبشی تیرآهن پروفیل میلگرد

کد کاربری :

f24-5420

تاریخ عضویت :

25 آذر، 1398

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - رباط کريم

کارخانه :

نبشی

خدمات بازرگانی :

نبشی ورق گرم (سیاه)

کد کاربری :

f24-809

تاریخ عضویت :

26 آذر، 1397

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

استیل تیرآهن پروفیل نبشی میلگرد لوله صنعتی

کد کاربری :

f24-17486

تاریخ عضویت :

29 بهمن، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

البرز - کرج

کارخانه :

ناودانی نبشی

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-15621

تاریخ عضویت :

20 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

پروفیل میلگرد تیرآهن ناودانی نبشی

کد کاربری :

f24-15615

تاریخ عضویت :

18 خرداد، 1402

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

نبشی پروفیل ناودانی

کد کاربری :

f24-15462

تاریخ عضویت :

25 اردیبهشت، 1402

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

نبشی ناودانی

کد کاربری :

f24-14394

تاریخ عضویت :

25 مهر، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

انواع توری میلگرد ساده نبشی سیم و سایر مفتول ها

کد کاربری :

f24-14139

تاریخ عضویت :

06 شهریور، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) استیل تیرآهن هاش ورق گالوانیزه نبشی ناودانی ...

کد کاربری :

f24-13978

تاریخ عضویت :

05 مرداد، 1401

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

میلگرد تیرآهن ورق گرم (سیاه) پروفیل نبشی

کد کاربری :

f24-13710

تاریخ عضویت :

23 خرداد، 1401

نوع کاربر :

شخص

نوع فعالیت :

تولیدی , خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

تهران - تهران

کارخانه :

پروفیل

خدمات بازرگانی :

ناودانی تیرآهن پروفیل نبشی ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد) ...

کد کاربری :

f24-13222

تاریخ عضویت :

30 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

ورق گرم (سیاه) میلگرد تیرآهن نبشی

کد کاربری :

f24-13154

تاریخ عضویت :

18 بهمن، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی , خدماتی

آدرس :

اصفهان - اصفهان

خدمات بازرگانی :

انواع توری سایر لوله ها پروفیل تجهیزات و ماشین آلات استیل لوله مانیسمان ...

کد کاربری :

f24-12507

تاریخ عضویت :

25 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

تهران - تهران

خدمات بازرگانی :

تیرآهن هاش تیرآهن میلگرد ورق گرم (سیاه) تیرآهن لانه زنبوری پروفیل ...

کد کاربری :

f24-12426

تاریخ عضویت :

10 مهر، 1400

نوع کاربر :

شرکت

نوع فعالیت :

خدمات بازرگانی

آدرس :

آذربايجان غربي - اروميه

خدمات بازرگانی :

تیرآهن میلگرد نبشی پروفیل

×