فولاد تدبیر اصفهان (آقای محمودیه) - 1663

فولاد تدبیر اصفهان

آقای محمودیه

34%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد تدبیر اصفهان

نام مدیر عامل :

آقای محمودیه

کد کاربری :

f24-1663

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03137754475
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

سوله - اسکلت -برج

×