نام شرکت :

فولاد تدبیر اصفهان

نام مدیر عامل :

آقای محمودیه

کد کاربری :

f24-1663

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03137754475
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

سوله - اسکلت -برج

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید