درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-34843

دسته محصولات :

ورق گرم (سیاه)

ضخاامت 70 از 1000 به بالا حداقل 10 تن

05 شهریور، 1399