فولاد بکر افشان

حمید رضا حسین زاده

63%

خرید میلگرد 8 A3 به مقدار یک ظرفیت

دسته محصولات :

میلگرد آجدار

خرید میلگرد 8 به مقدار یک ظرفیت تحویل درب کارخانه یا مشهد

11 اردیبهشت، 1398