فولاد بکر افشان

حمید رضا حسین زاده

63%

خرید 500 شاخه تیرآهن 16 اصفهان

دسته محصولات :

تیرآهن (IPE)

خرید 500 شاخه تیرآهن 16 اصفهان تحویل درب کارخانه یا انبار اصفهان و یا در تهران

11 اردیبهشت، 1398