درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-31236

دسته محصولات :

آهن اسفنجی

پوسته اکسید 5000 هزار تن اهن اسفنجی 1000 تن

18 تیر، 1399