درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-29242

دسته محصولات :

ورق گالوانیزه و رنگی

90 عرض 1250 1 عرض 1250 1.25 عرض 1250 از هرکدام یه ظرفیت

17 خرداد، 1399