رضا نصیرلو

آهن آلات سپاهان {نصیرلو}

80%

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28446

دسته محصولات :

ورق روغنی (سرد)

ورق روغنی 80/ یا عرض 75تا 78 یا عرض 150 تا 155 کویل

30 اردیبهشت، 1399